قابل توجه دانشجویان دانشگاه کار
نمرات نهایی درس سیستمهای اندازه گیری از 20 نمره (شامل 10 نمره تئوری و 10 نمره عملی)
شماره دانشجویی: نمره
29063: 14.0
29017: 12.0
20020: 13.75
29035: 16.5
29039: 14.75
29040: 15.0
29042: 14.0
29055: 14.25
29063: 15.25
29069: 15.75
20063: 17.0
29072: 16.0
20060: 15.25
29099: 18.0
29047: 12.0


برچسب‌ها: دانشگاه کار, پایان ترم, سیستم اندازه گیری
+ نوشته شده توسط علی صنعتی در یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 21:31 |
قابل توجه دانشجویان دانشگاه کار
نمرات تئوری درس سیستمهای اندازه گیری از 10 نمره (شامل 5 نمره میان ترم و 5 نمره پایان ترم)
شماره دانشجویی: نمره
29063: 7.9
29017: 3.9
20020: 8.3
29035: 7.4
29039: 6.2
29040: 6.5
29042: 5.3
29055: 6.0
29063: 6.7
29069: 6.8
20063: 8.9
29072: 7.5
20060: 6.3
29099: 9.4
29047: 3.6


برچسب‌ها: دانشگاه کار, سیستم اندازه گیری
+ نوشته شده توسط علی صنعتی در جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 8:2 |
قابل توجه دانشجویان دانشگاه کار
نمرات میان ترم درس سیستمهای اندازه گیری از 5 نمره
شماره دانشجویی: نمره
29063: 3.4
29017: 0.3
20020: 3.3
29035: 2.4
29039: 2.3
29040: 1.6
29042: 1.9
29055: 1.4
29063: 2.5
29069: 2.9
20063: 4.0
29072: 2.6
20060: 1.4
29099: 4.4
29047: 0.0


برچسب‌ها: دانشگاه کار, سیستم اندازه گیری, میان ترم
+ نوشته شده توسط علی صنعتی در پنجشنبه ششم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:20 |